Súťažný projekt v medzinárodnej študentskej súťaži BookVision.

Autorská kniha, 140×140 mm

Táto malá knižka pozostáva z úryvkov textov niektorých piesní, ktoré som napísal do mojich 21 narodenín. Sú doplnené o autorské fotografie kombinované trhaním papiera, manipulovaním typografie pomocou skenera alebo skenovaním celých dvojstránok.