Návrh kalendára pre Antalis na tému udržateľnosti.

Môj návrh kalendára som sa rozhodol poňať predstavením predmetov, ktoré väčšina z nás používa každý deň, ich využitie je pre nás krátkodobé, no pre planétu potrvá storočia kým sa s nimi vysporiada. Každý mesiac v kalendári veľmi výrazne predstavuje jeden z týchto predmetov, pod názvom mesiaca sa vždy nachádza krátka štatistika o spotrebe.