Design siedmich etikiet výživových doplnkov pre značku Nutrapie.

Myšlienka pri tvorbe vizuálu bola odlíšiť produkt od čo najväčšej časti značiek, nájsť originálny spôsob ako podchytiť to, čo bude sériu produktov charakterizovať.

Vytvoril som design, ktorý má pôsobiť elegantne a prémiovo — tak som značku vnímal.

Keďže značku prezentuje aj dôraz na prírodné zloženie, vzdialil som sa od presných geometrických tvarov ktoré vektorová grafika využíva a vydal som sa smerom, ktorý by túto prírodnosť znázornil.