Martin Sipták fotografia

Grafik zo Žiliny zapálený pre vizuálnu komunikáciu, ilustráciu a motion dizajn.