throw away ≠ disappear
Autorský zine, 105×148 mm
Zhotovený z autorských analógových fotografii doplnených o krátke heslovité texty. Poukazuje na znečisťovanie a konzum.